Menu

Så skapas Bitcoins

Bitcoin är just nu på allas läppar och rapporteras det inte om skandaler och stölder så handlar nyheterna ofta om den extrema värdeutvecklingen som varit de senaste åren. Den digitala valutan som just nu utmanar och ifrågasätter vårt sätt att se och använda pengar på, omgärdas dock fortfarande av många frågetecken. Hur kan en dator skapa något som just nu värderas till tiotusentals kronor, ur tillsynes tomma intet? För att förstå det behöver vi först förstå principen bakom Bitcoin, den stora skillnaden mellan Bitcoin och traditionell valuta är att Bitcoins endast existerar digitalt, dessutom saknar den centralt styre och det finns därför ingen myndighet eller stat som kan garantera och försvara dess värde. Att det inte finns någon övervakande myndighet eller bank som kontrollerar hur denna digitala tillgång byter ägare är också en av de stora motiveringarna till att Bitcoins togs fram. För finns det ingen som kan kontrollera transaktionerna, finns det inte heller någon part som kan ta ut avgifter eller övervaka en transaktion mellan två parter.

Blockkedjan – ryggraden i Bitcoinnätverket

Det stora problemet med en digital valuta är att säkerställa att när en digital peng byter ägare så finns den enbart på ett ställe vid en given tidpunkt. Det vill säga, det får inte finnas ett enkelt sätt att kopiera och skapa fler digitala pengar. Den stora innovationen med Bitcoin är hur alla ingående monetära enheter spåras, på ett övergripande plan så funkar det så att alla som kopplar upp sig till Bitcoinnätverket också får tillgång till hela transaktionshistoriken. Historiken utgörs av en kedja av block och varje block innehåller information om ett antal transaktioner. Dessa block kopplas sedan ihop till en kedja med hjälp av matchande nycklar som består av en lång rad tecken, bokstäver och siffror. På så sätt kan alla som deltar i nätverket kontrollera att kedjan är giltig genom att varje intilliggande block har matchande nycklar. För att driva transaktioner i nätverket behövs datorer som utför beräkningar för att generera nya nycklar, för att motivera alla som är del i nätverket utlyses en tävling om nya Bitcoins för den som lyckas beräkna nästa nyckel och därmed hålla transaktionshistoriken uppdaterad. Det är alltså så nya Bitcoins skapas.

Bitcoin – den nya guldrushen

Det råder just nu en väldig hype kring Bitcoin och det finns flera intressanta aspekter som gör det lockande att investera i tekniken. Tror du dessutom på fortsatt prisutveckling framstår Bitcoin som ett mycket attraktivt instrument att tjäna pengar på. Som nämnts tidigare skapas nya Bitcoins genom att datorer utför beräkningar enligt vissa algoritmer, det är förstås möjligt att själv bidra med beräkningskraft till nätverket för att utvinna Bitcoins. Det ska dock nämnas att det kräver väldigt avancerad och dyr utrustning för att ha en chans att lyckas utvinna några Bitcoins. Ett annat alternativ är växla till sig Bitcoins från en annan “riktig” valuta. Då priset på en enda Bitcoin stigit till flera tusen dollar kan det vara en idé att låna en summa pengar för att kunna komma över ett antal Bitcoins. Det finns flera institut som erbjuder fördelaktiga lån och på sidan enklare.se kan du på ett överskådligt sätt hitta och jämföra lån för att komma igång med din investering i Bitcoins.