Menu

Bitcoins – En valuta att räkna med?

Är du ägare av bitcoins? I sådana fall ligger du bra till just nu. För tillfället stiger valutan nämligen kraftigt i värde. Detta har inneburit att värdet på bitcoins stigit med nästan 15 % under den senaste månaden till ungefär $700 dollar per coin. Det är en markant ökning sedan 2015 då Sofia, Bulgaria - April 24, 2014: Studio shot of golden Bitcoin virtual currency. Close-up of front side.valutan hamnade i kris efter en kupp mot världens största bitcoin börs där hackarna lyckades komma över bitcoins till ett värde på mer än 550 miljoner svenska kronor. En förlust som till stora delar drabbade börsens kunder. Som mest föll värdet på valutan med 20 % de första dygnen efter attacken.

Ytterligare en anledning till valutans popularitet och värdeökning är oron på den kinesiska marknaden. Den senaste månaden har den kinesiska valutan sjunkit stadigt i värde mot dollarn och många kineser ser nu bitcoin som en möjlighet att säkra sina besparingar inför framtiden. Det ger också investerare en möjlighet att placera sina pengar utomlands då den kinesiska valutan, Yuan, inte får föras ut ur landet. Att bitcoins är populära i Kina visar sig inte minst genom att hela 98 % av all handel just nu sker via kinesiska investerare.

Framtiden för bitcoins är fortfarande osäker trots den senaste tidens stabila uppgång och återhämtning sen hacker attacken för ungefär ett år sedan. Valutan är ännu en ganska ny företeelse och fortfarande i experimentstadiet. Av den anledningen kan inte ens de mest insatta Choosing bitcoins, businessman pressing touch screen button.säga vad som kommer ske med valutan i framtiden. Ambitionen är att dess värde ska stabilisera sig då värdet hittills har varierat mycket kraftigt genom åren.

 

I handeln med bitcoins finns möjligheten till riktigt stora förtjänster för den som hinner köpa in sig i tid, men samtidigt är risken för stora förluster påtaglig. Enligt experterna beror dessa svängningar på att marknaden för bitcoins ännu är mycket liten. Under en enda natt kan värdet på bitcoins fördubblas, eller halveras. Valutan är med andra ord, än så länge, ingenting för den som vill investera sitt livs besparingar.