Menu

Risker med att investera i bitcoin

Bitcoins värde har stigit och fallit kraftigt i omgångar under en längre period, men har generellt sett sedan den skapades gått betydligt mycket mer uppåt än nedåt, och har ökat markant i värde. Det har gjort att många nu lockas att investera i kryptovalutan, fast de kanske inte har särskilt bra koll på tekniken som ligger bakom, eller hur investeringar i valutor egentligen fungerar. Det är en av de främsta fallgroparna med att investera i bitcoin, menar experter, som säger att om man ser bitcoininvesteringen som att köpa en lott – det vill säga att det inte gör något om man förlorar pengarna – så kan man köpa bitcoin utan större oro. Om man däremot planerar att investera större summor pengar bör man läsa på och göra sin hemläxa, så att man är införstådd med hur allt fungerar. Många svenskar har till exempel valt att investera genom certifikat på Stockholmsbörsen, men vid en närmare granskning visar det sig att företaget bakom certifikaten, XBT Provider, inte vill svara på frågor gällande hur säkra de investerade pengarna är, eller vilka risker man som sparare utsätter sig för genom att investera i bitcoin via deras certifikat.

Även Finansinspektionen påpekar flera risker med att investera i bitcoin. En av dem är till exempel att bitcoin är en oreglerad valuta, vilket betyder att man inte har något konsumentskydd när man köper den. Man måste också vara medveten om att det inte är självklart att man ska kunna sälja sina bitcoins vidare när man väl har köpt dem, eftersom det inte finns några krav på den som lanserat valutan att köpa tillbaka den. Detta är framförallt en stor risk eftersom bitcoin är en instabil valuta, som har flera hot mot sitt nuvarande höga marknadsvärde. Ett av de främsta av dessa hot är att världens regeringar kan bestämma sig för att förbjuda kryptovalutan, vilket naturligtvis skulle leda till att dess värde skulle störtdyka.

Världens regeringar skulle ha god grund för ett sådant beslut, då ett problem med bitcoin idag är att valutan i stor utsträckning används för kriminell verksamhet. Faktum är att det finns forskning som visar att hälften av alla transaktioner av bitcoin kan kopplas till kriminella verksamheter, som droghandel och utpressning, och att hela en fjärdedel av bitcoinanvändarna är kopplade till dessa verksamheter. Innan man investerar i bitcoin ska man med andra ord inte bara fråga sig själv vilka risker som finns för en själv, utan om man verkligen vill stödja en sådan valuta överhuvudtaget.

Det är dock inte bara när det gäller bitcoin som man ska ha en kritisk och undersökande inställning, utan inför alla beslut man fattar gällande sin ekonomi. Om man till exempel ska ta ett lån bör det vara en självklarhet att man först jämför olika lånevillkor med varandra, och tar reda på vilket lån som medför de bästa förutsättningarna och minst risk för ens ekonomi. Det kan man lyckligtvis enkelt göra på Hittalanet.se, vilket betyder att man i alla fall när det gäller lån inte behöver ta onödiga risker. För bitcoins och andra investeringar bör man dock göra djupare efterforskningar.